Læger

Lucille Rem

Speciallæge i almen medicin

Uddannet læge januar 2006. Speciallæge i almen medicin siden 31/8-2013.
Jeg blev ansat som vikar 1/11-2014. Jeg har inden da været ansat i 2 forskellige praksisvikariater.
Jeg har overtaget praksis med virkning fra 1.juli 2016